Decipyer This!

Draco Maligo

09-05-2009 17:24:17

Okay troops. Here is part one of my comp. Remember to send the solutions to my email address, do not post here.

Kwfzoqzhz xu lqz Wmlzh Hxf exzk lqz deyuzl Yefyuxy, bmkl wrr lqz Dzhezfxyu Lhyiz Hwmlz, jwhzoyhi wr lqz Jwhdwhylz Kzjlwh. Emcz Kcsoyeczh nxkxlzi lqz deyuzl xu lqz uwnze, Lqz Uzo Hzvzeexwu, lw lyjcez y owmei-vz Kxlq Ewhi uyfzi Cmzeeyh, oqwkz hzye uyfz oyk Iwedq. Yefyuxy xk yexw lqz qwfz wr Ihyjw Fyexaw, Lzlhyhjq wr vyllezlzyf Zvwu Jewyc.